Arhive categorie: Articole

Articole despre Ion D. Vulcanescu

Dosarul I. D. Vulcanescu. SENTINTELE POLITICE

Ion D. Vulcanescu la arestare 1948 fata CNSASSENTINŢELE POLITICE

CURTEA MILITARĂ DE CASARE ŞI JUSTIŢIE
INSTANŢA DE FOND
D E C I Z I U N E A   Nr. 2

M I H A I     I-iu
Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa Naţională
Rege al României
La toţi de faţă şi viitori sănătate

Astăzi 11 (unsprezece) luna Noiembrie, anul 1946 (una mie nouă sute patruzeci şi şase).
Curtea Militară de Casare şi Justiţie ca înaltă instanţă de fond, conform art. 32, 68, 127 pct. 7 şi art. 406 C.J.M. în următoarea compunere:
General de Armată        ATANASIU VASILE – preşedinte
General de corp de Armată    ARGEŞEANU EMIL CONSTANTIN
General de corp de Armată    LASCĂR MIHAIL
General de Divizie        NICULESCU R. COCOI
General de Divizie        CREŢULESCU ILIE
ca membrii, toţi numiţi fiind prin Decizia Ministerială nr. 1599 din 30 Octombrie 1946.
General de corp de Armată NICOLAU GRIGORE, Procuror General Militar Special, asistat de Procurorul General Titular:
Colonel Magistrat BURADA TH. ALEXANDRU, ambii numiţi prin Decizia Ministerială nr. 1541 din 19.10.1946.
Grefier Principal din cadrele Curţii Militare de Casare şi Justiţie RADA I. CONSTANTIN.
S-a întrunit în şedinţă publică, cu respectarea dispoziţiunilor prevăzute de art. 19, 20, 21, C.J.M. şi având toţi prestat jurământul în conformitate cu dispoziţiunile art. 22 C.J.M., în scopul de a judeca pe:
46. VULCĂNESCU ION din Bucureşti str. Mămuleanu nr. 42;
46. VULCĂNESCU ION, din Bucureşti, Strada Mămuleanu nr. 42, a conceput existenţa unei organizaţii pe care a denumit-o „Graiul Sângelui”, rămase în domeniul ideologic, dar în acelaş timp a urmărit şi a reuşit să cunoască existenţa organizaţiei subversive HAI, prin trimisul coinculpatului General RĂDESCU NICOLAE, integrându-se în planul general M.N.R.
Asupra lui au fost găsite manifestele: „Cuvânt înainte”, „Naţionalismul, Naţiunea şi Statul”, „Precizări”. „Pentru Intelectualul Român” şi „Îndrumătorul Doctrinar al Mişcării Graiul Sângelui”, aflate în dosarul volumul 5, filele 24-52.
Atât la primele cercetări, cât şi în interogatoriile de la instrucţie şi în faţa instanţei, inculpatul recunoaşte paternitatea acestor manifeste, precizând că de multă vreme se frământă pentru a găsi un sistem de organizare socială, iar la 15 Martie 1945 a fost ajutat de lt. Colonel CONSTANTINESCU VICTOR, lt. COIFAN VIRGIL şi generalul RĂDESCU NICOLAE.
Inculpatul a predat generalului RĂDESCU NICOLAE un exemplar din manifestele sale, discutând în contradictoriu noua organizare a ţării, pe care o preconiza (vol. 5, filele 3-4).
Cum generalul RĂDESCU NICOLAE cunoştea organizaţia „HAI” şi scopurile acelei organizaţii, prin trimisul său special „TONY”, se înţelege că în discuţiile avute cu inculpatul, pe care îl preocupa atât de mult asemenea probleme, nu se putea să nu-i aducă la cunoştinţă existenţa acelei organizaţii, care se afla într-un stadiu avansat, atât din punct de vedere al organizării cât, mai ales, din punctul de vedere al realizărilor.
Prin urmare şi inculpatul s-a servit de acelaş trimis al generalului RĂDESCU NICOLAE, în mod indirect, aflând despre organizaţia subversivă HAI, ceea ce se dovedeşte prin mesagiul acelei organizaţii adresat generalului RĂDESCU NICOLAE, prin care îl omagiază şi îl asigură de întregul său concurs (vol. 5, filele 111-112).
De aceea, inculpatul era în măsură şi trebuia să denunţe autorităţilor cele ce ştia despre organizaţia subversivă HAI, iar tăcerea sa îi atrage culpabilitatea pentru omisiunea denunţării complotului acelei organizaţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
C U R T E A
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E:

Citește în continuare Dosarul I. D. Vulcanescu. SENTINTELE POLITICE

Dosarul I. D. Vulcanescu. ALTE HOTARARI JUDECATORESTI

I D Vulcanescu la 58 de ani (1974)ALTE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

dosar nr. 567/2/2013

 

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 11 iunie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE                        ROMEO GLODEANU

JUDECĂTOR                                    ALINA DIANA ŞTEFAN

GREFIER                               ŞTEFANIA TELEMAN

 

Pe rol soluţionarea, după casarea cu trimitere spre rejudecare, cererii de apel formulată de apelanta-reclamantă VULCĂNESCU RODICA-SMARANDA împotriva sentinţei civile nr. 290/01.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 14555/3/2004, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi HOLDEVICI IRINA ALICE, BURULEAN VASILE ALEXA, BUDILEANU GHEORGHE şi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, având ca obiect: pretenţii.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că:

Citește în continuare Dosarul I. D. Vulcanescu. ALTE HOTARARI JUDECATORESTI

Dosarul I.D. Vulcanescu – HOTARARI JUDECATORESTI

I D Vulcanescu la 70 de ani (1986)HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI

Concluziile PCAB din 16.12.2008,

de admitere a cererii de revizuire

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

OPERATOR: 2701

Nr. 1429/VIII-1/2008

16.12.2008

CONCLUZII

cu privire la cererea de revizuire a sentinţei penale nr. 699/06.07.1950, pronunţată de Tribunalul Militar Bucureşti-Secţia a II-a Penală,

definitivă prin decizia penală nr. 1182/21.04.2951

a Curţii Militare de Casaţie şi Justiţie,

Formulată de petenta Vulcănescu Rodica Smaranda pentru

condamnatul VULCĂNESCU ION (decedat).

Prin cererea de revizuire formulată la data de 01.07.2002, petenta VULCĂNESCU RODICA-SMARANDA a solicitat revizuirea sentinţei penale nr. 699/06.07.1950 a Tribunalului Militar Bucureşti, prin care a fost condamnat soţul său VULCĂNESCU ION (decedat), invocând incidenţa cazurilor de revizuire prevăzute de art. 394 alin.1 lit.a şi e din Codul de procedură penală.

Citește în continuare Dosarul I.D. Vulcanescu – HOTARARI JUDECATORESTI